ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenmede bu sınavda daha çok bilişselcilik (Bilgi işleme, Gestalt, Alan kuramı), sosyal öğrenme ve tepkisel öğrenme ağırlıklı sorular gelmiştir.

Geçmiş yıllarda öğrenmede ağırlıklı olarak edimsel öğrenme soruları sorulurken bu sınavda hiç bu konudan soru yer almamıştır. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sınavda insancıl öğrenme anlayışıyla ilgili 2, geçmiş yıllarda gelişim içinde sorulan Vygotsky’nin öğrenmeye yaklaşımıyla ilgili 2 ve Freud’un bastırma savunma mekanizmasının öğrenmede yol açtığı sonuç olan unutma konusunda 1 soru gelmiştir.

Dağılım aşağıdaki gibidir:

Bilişselcilik: 13

Tepkisel öğrenme: 8

Sosyal Öğrenme: 4

İnsancıl yaklaşım: 2

Vygotsky: 2

Freud: 1

Özellikle öğrenme sınavı soruları KPSS’ye bütün olarak yaklaşılması ve hazırlanılması gerektiğini göstermiştir.

Çünkü bu bölümde gerek Maslow’un yaklaşımı, gerekse Vygotsky’nin öğrenmeye yansımaları hatta Freud’un bastırma savunma mekanizmasının unutmaya yol açan bir etken olarak öğrenmede soru olarak yer aldığı görülmektedir.

Özellikle STS sınavı öğrenme psikolojisi sorularının bu şekilde geleceğinin ciddi bir habercisi olmuştur.

Çetin BOZKAYA
Öğrenme Psikolojisi Zümre Başkanı