ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Öğretim Yöntem ve Teknikleri soruları genel anlamda bilgi düzeyinde olmakla ve kolay gibi görünmekle beraber adayları 2 seçenek arasında bırakan sorular oldukça fazlaydı. Bu durum soruların öncüllerinin kısa tutulması bu nedenle de sorunun cevabı ile ilgili verilenlerin öncüllerde tam olarak yer almamasından kaynaklanmıştır.

Zihin haritasından ilk kez soru gelirken Türkiye Geneli KPSS Provasında da sorduğumuz soruda yer aldığı üzere küresel (ya da dairesel) ifadesi Zihin Haritasının en ayırt edici özelliği idi. Zira zihin haritaları küresel, kavram haritaları ise doğrusaldır.

5E Modeli de denemelerde sıkça sorduğumuz ve bu yıl kesin olarak beklediğimiz bir soru idi. Zira Yapılandırmacı yaklaşımın Fen öğretiminde kullanılan bu uygulaması hem günümüz eğitiminde kullanılan bir uygulama olması sebebiyle hem de içeriği sebebiyle sorulma olasılığı yüksek bir konuydu ve dediğimiz gibi de oldu. Yine buluşun aşamaları ile ilgili soru Türkiye Geneli KPSS Provasındaki buluşun aşamaları sorusuyla neredeyse aynı şekilde adaylara sorulmuştur.

Geçmiş yıllarda aktif öğrenme ile ilgili sorular sorulurken biz bu yıl aktif öğrenme tekniklerinden de soru gelebileceğini belirtmiştik.  Önceki yılarda aynı durum işbirlikli öğrenme konusunda yaşanmış, önce işbirlikli öğrenme genel anlamda sorulmuş, daha sonra ise teknikleri sorulmaya başlamıştı. Aynı durum bu kez de aktif öğrenme için söz konusu oldu. Yıllardır genel anlamda sorulan aktif öğrenme konusundan bu yıl ilk kez teknik düzeyinde soru geldi. Bir aktif öğrenme tekniği olan bilişsel çıraklık konusu adaylara soruldu. Bu da bize gösteriyor ki ilerleyen yıllarda aktif öğrenme konusundan sorularla adaylar karşılaşmaya devam edecektir.

Beyin fırtınası beklenen bir soru olmakla beraber önümüzdeki yıllarda beyin fırtınasının türlerinden de soru gelebileceğini (zarardan kar çıkarma, fikir bağlantısı kurma, benzerinden yaralanma) öngörmekteyiz.

Hemen hemen her yıl adayların karşılaştığı görüş geliştirme, soru- cevap, anlatım, gezi, rol oynama, örnek olay, proje, gibi yöntem ve tekniklerle;  buluş, aktif öğrenme, tam öğrenme, anlamlı öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık gibi model ve stratejilerden bu yıl da soru sorularak genel anlamda soru dağılımına sadık kalınmıştır.

Oğuzhan ÜNAL
ÖYT Zümre Başkanı