ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Analiz üç yönden incelenecek olursa:

Soruların her yıl aynı kapsamdan sorulması nedeniyle, aynı soru tarzlarının öğrencide aşinalığı ölçmesini önlemek için anahtar kelimelerle soruların çözülmesini önleyici ifadeler kullanılmıştır. Bu ifadeler anahtar kelimeleri içermemektedir. Daha çok sorunun ne demek istediği gizlenmeye çalışılmıştır.

Soruların üçte birlik kısmı ise daha çok kuramsal temellere dayanan sözel ifadelerin ağırlıkta olduğu sorulardır. Burada amaçları sayısal ifadelerin öğrenciler tarafından çabuk anlaşılıp kolayca çözülmesi önlemek amacıyla sözel ve kuramsal temellere dayanan sorulara yer verilmiştir. Böylelikle sınavın seçiciliği  arttırılmaya çalışılmıştır. Ancak istatistiksel temellere dayanan 49. sorunun III. öncülünde istatistiksel derinliğe girilirken sorunun ne demek istediği anlaşılsa da istatistiksel açıdan bilimsel hata yapılmıştır.  Fakat öğrencilerin seçenekleri elemesi sayesinde hataya düşmeleri mümkün değildir. Sınavı hazırlayan kişilerin teorik derinliğe girdiklerinde bilimsel hataya düştükleri gözlenmektedir. Bunun nedeni sınav sorularını modifiye eden ÖSYM uzmanlarının istatistiksel yetersizlikleridir. Ancak eğitimsel kavramlar yönünden böyle bir eleştiri söz konusu değildir.

Genel olarak KPSS kaynaklarından soru çözen öğrencilerin bu sınavdaki ölçme soruların %75’lik kısmını  rahatlıkla çözmeleri mümkündür. %25’lik kısmı ise daha çok, öğrencilerin sayısal ve sözel kavramların bir arada analiz etmeleri sonucuyla çözebilmeleri -ancak-mümkündür.

Yusuf KASAP
Ölçme ve Değ. Zümre Başkanı