VATANDAŞLIK BİLGİSİ

2012 KPSS Lisans Vatandaşlık dersinden 5 alanda soru soruldu;

a)      Temel Hukuk Kavramları – 3 soru

b)      Yasama – 1 soru

c)      Yürütme – 3 soru

d)      İdare Hukuku – 2 soru

e)      Güncel Bilgiler – 3 soru

 

Bu alanlardaki soruların zorluk derecelerine göre değerlendirilmeleri ise şu şekildedir;

Temel Hukuk Kavramları ile ilgili gelen sorular incelendiğinde hukuk kurallarının çeşitlerinden emredici hukuk kurallarının tanımının sorulduğunu, medeni hukuka göre kadın ve erkekler için normal (olağan) evlilik yaşının sorulduğunu, borçlar hukukundan borçlunun sorumluluğunun sorulduğunu görüyoruz. Yani (Borçlar hukuku sorusu hariç) sürpriz olarak sayılabilecek soru yoktu denilebilir. Soruların yapısı ve güçlük derecelerine bakıldığında genel olarak kavrama dayalı ve temel bilgilerin ölçülmesine dayalı olduğu soruların geldiğini görüyoruz. Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki her ne kadar sorular orta güçlükte olsa da bilgisi olmayan öğrencilerin bu soruları yapması pek mümkün değildi (özellikle borçlar hukukuyla ilgili soru).

 Yasama ünitesinden gelen soru incelendiğinde ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya çağrılması ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu tip bir soru öğrencilerin bu sınava hazırlanırken çok sayıda çözdüğü klasik sorulardan sayılır denilebilir. Bu nedenle oldukça kolay ve ayırt ediciliği oldukça düşük bir soruydu.

 Yürütme ünitesinden gelen soruların ikisinin Bakanlar Kurulu’nun yapısına ve düzenleyici işlemlerine yönelik olduğunu, diğer sorunun da cumhurbaşkanının seçimine yönelik esas ve kurallardan geldiğini görüyoruz. Bu sorular incelendiğinde Bakanlar Kurulunun çıkardığı işlemler sorusunun kolay ama iyi düşünülmesi gereken bir soru olduğunu,  Bakanlar Kurulu’nun yapısının ve Cumhurbaşkanının seçilme esaslarının sorulduğu soruların ise yine klişeleşmiş soru kalıpları olduğunu ve öğrencilerin buna benzer soruları çok sayıda deneme ya da testte çözmüş olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kolay sorulardı denilebilir.

 İdare Hukuku’ndan gelen sorular incelendiğinde idarenin düzenleyici işlemlerinden olan yönetmelikten geldiğini ve hangi kurumların yönetmelik çıkarabileceği sorulmuştur. Bu soruda dikkat etmemiz gereken durum yönetmelik çıkarabilenler arasında kamu tüzel kişiliğine sahip kurumların da olduğudur. Bu bilgiye sahip olan öğrencilerin soruyu rahatlıkla çözdüğünü düşünüyoruz. Bu nedenle orta güçlük ve ayırt ediciliğe sahip bir soruydu. Diğer sorunun ise genel kültür bilgisi olarak da görebileceğimiz bir soru olarak kamu düzeninin bozulmasına yönelik unsurları sorduğunu görüyoruz. Bu soru tipi çok sık rastlanan bir soru olmamakla beraber yoruma dayalı olarak yapılabilir kolaylıkta bir soruydu.

 Güncel Bilgiler alanından gelen sorular incelendiğinde geçtiğimiz yıllardaki soru sayısına ve tipine sadık kalındığını ve üç tane soru sorulduğunu görüyoruz. Ancak Güncel Konular ile ilgili dikkat çeken husus soruların geçen yıl olduğu gibi yine tamamının sınav öncesi yakın tarihten (mayıs – haziran) sorulmuş olmasıdır. Yani artık bu tip soruların son dönemlerdeki gelişmeler ışığında sorulacağı anlaşılmaktadır. Sorular incelendiğinde hepsinin Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişmeler olduğunu görüyoruz. Soruların 2012 NATO Zirvesinin nerede gerçekleştirildiği, bölgesel temalı olarak ilk Dünya Ekonomik Forumunun hangi şehirde düzenlendiği ve kredi derecelendirme kuruluşu olan Standart&Poor’s’un Türkiye’nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili olduğu dolayısıyla bundan sonraki KPSS sınavlarında da yine Türkiye’yi ilgilendiren son dönemdeki gelişmelerden sorulması ihtimali oldukça yüksek görünmektedir. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz; Akademik Süreç olarak hazırladığımız “Güncel Bilgiler Kitapçığı”nda verdiğimiz bilgileri okuyan öğrencilerin bu soruları rahatlıkla yaptıklarını düşünüyoruz.

 Sonuç olarak 2012 KPSS Vatandaşlık alanından gelen soruların geçen yıllarda sorulan vatandaşlık sorularından çok farklı olmadığını, öğrencileri zorlayacak kadar çok zor olmadığını,  kolay ve ayırt edilebilir cevapları ile rahatlıkla yanıtlanabilecek sorulardan oluştuğunu ve bir – iki soru hariç sürpriz sayılabilecek bir sorunun gelmediğini söyleyebiliriz.

ERGÜN YILDIRIM
Anayasa Zümre Başkanı