PROGRAM GELİŞTİRME

2012 KPSS Program Geliştirme soruları genel anlamda bilgiye dayalı sorulardan oluşmaktaydı. Eğitimden temel kavramlar konusundan hemen hemen her yıl 1 soru gelirken bu yıl bu üniteden adaylar herhangi bir soruyla karşılaşmadı. Birkaç soru çeldiricisi yüksek olmakla beraber belirtke tablosu sorusu hariç tartışmalı soru yoktu. Sorular genel itibarla net ve akademik bilgiyle çelişmeyen nitelikte sorulardan oluşmaktaydı.

32. soruda adaylar Dacum ve Delphi arasında çelişkiye düşmekle beraber Delphi tekniğinin anahtar ifadeleri olan bağımsız görüş alam ve gelecek vurgusu gibi ifadeler soruda yer almamaktadır.

Her sene geldiği gibi ve adaylara da mutlaka bu yıl da geleceğini söylediğimiz örtük program konusundan yine soru geldi. İlerleyen yıllarda da örtük programla ilgili sorular gelmeye devam edecektir.

Program geliştirmenin temelleri ile ilgili olan 36. soru pek çok adayı çeldiren bir soru olmakla beraber soru da herhangi bir hata yoktur. Zira soruda “öğrencilerin hazır bulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları ifadeleri” geçse de esas olarak program anlayışı sorulduğu için, felsefi temel ön plana çıkmaktadır.

Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarının sorulduğu 38. soru derslerimizde ve yayınlarımızda sürekli değindiğimiz, ilk defa çıkan ancak kolay bir soruydu.

Yaşantı merkezli tasarımın ilişkili olduğu içerik düzenleme yaklaşımının sorulduğu 41. soru tarzındaki sorular adayların önümüzdeki yıllarda karşılaşacağı örgütleme soruları olarak görülmektedir. Adaylar bu tarz konular arası ilişkilerin sorulacağı sorulara bundan sonra da hazırlıklı olmalıdır.

42. soru tartışmalı bir sorudur. Soru öncülü içerisinde sırasıyla yer alan “kazanım, beceri ve değer kavramları cevap olarak da verilmiş, böylece ÖSYM bir nevi dikkat sorusu olarak bu soruyu adaylara sunmuştur. Yani ne isteniyorsa onun söylenmesi gerekir tarzında tuhaf, üstelik de hatalı bir soru sorulmuştur. Zira belirtke tablosunun diğer adı hedef – içerik çizelgesi olup A ve C seçenekleri de kafa karıştırmaktadır.

Oğuzhan ÜNAL
Program Geliştirme Zümre Başkanı