REHBERLİK

Bu seneki rehberlik soruları özellikle öğretmen adaylarının akıl yürütmeleriyle çözülebilecek türden sorular olmuştur.

Sorular çoğunlukla rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin rehberlikle ilgili görev, tutum ve davranışları ve eğitsel rehberlik çevresinde sorulmuştur.

Her zamanki gibi rehberliğin ilkesi, işleviyle ilgili sorular da yer almıştır.

Mesleki rehberlik ve bireyi tanıma konusundan da soru sorulmuştur.

Bu çerçevede soruların dağılımı aşağıdaki gibidir;

-Okulda sunulan rehberlik hizmeti (izleme):  1

-Mesleki rehberlik : 3

-Rehberliğin işlevi (krize müdahale):  1

-Okul rehberlik görevlilerinin görev, tutum ve yaklaşımları: 5

-Rehberliğin ilkesi (gizlilik-süreklilik): 2

-Bireyi tanıma hizmeti (Dereceleme ölçeğinde hata türü): 1

-Eğitsel rehberlik  (Sınav kaygısıyla başa çıkma, okuma becerisi, ders dinleme becerisi, alan seçimi, verimli ders çalışma becerisi): 6

Mustafa AKYOL
Rehberlik Zümre Başkanı